Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome tachometerHDHD-tacho-part13

Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 13 - Cablejat i instal·lació a la moto)

Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

Un cop tenim la PCB, la carcassa i el suport, ara “només” faltarà el cablejat. Hi ha mil i una maneres de connectar la PCB i els 3 cables necessaris per fer-la funcionar (12V, Massa i bus de dades J1850), passant per l’opció més econòmica (3 cables des de la PCB fins a algun punt de la moto) fins a la més cara (cablejat ref# 68811-07 que ve amb el kit de tacòmetre ref#67182-07).
Anem primer a l’esquemàtic de la moto (referència velocímetre) per veure que hi tenim:

Contingut: HD Sportster esquemàtic. Source: google

Com veiem, hi ha un cablejat que va des del velocímetre a través del connector 39A/B fins al cablejat de l’HD mitjançant el connector 20A. Aquest connector es troba situat just a sota el dipòsit de benzina, tal i com es pot veure a continuació.

Contingut: HD Molex Connector (33482-1210 i 33472-1210). Source: Momex.cat

L’objetiu és connectar els cables d’alguna manera que no alteri la moto si algun dia ho volem desinstal·lar i la idea de punxar els cables ni se’m passa pel cap. Així doncs, decideixo crear un cablejat que vagi connectat entre els connectors 20A (33482-1210) i 20B (33472-1210), això permetrà no haber de desmuntar el dipòsit si algun dia volem portar-nos a casa el tacòmetre per algun motiu.
A la imatge inferior trobareu resumit l’esquemàtic final i quants cablejats i connectors em faran falta.

Contingut: Esquemàtic del cablejat del Tacòmetre digital. Source: Momex.cat

Com veieu, hauré de fer 4 cablejats. 2 (AUXILIAR HARNESS i MAIN HARNESS) aniran connectats a la moto i els altres 2 (TEST HARNESS i REPRO HARNESS) els utilitzaré en cas que vulgui testejar la PCB o vulgui reprogramar el tacòmetre amb el PICkit. A continuació detallo els terminals de cadascun dels cablejats.

TACHO PCB CONNECTOR

Aquests són els terminals del connector DB9 de la PCB. A misses dites, potser hauria escollit un altre tipus de connector..però bé, amb la carcassa ja impressa era difícil de canviar.

Contingut: Pins del connector DB9 de la PCB. Source: Momex.cat

MAIN HARNESS

Aquest cablejat permetrà extendre els cables fins al connector del cablejat auxiliar a sota el dipòsit. A part, hi ha un connector extra que permetrà, amb ajuda d’un MAX232 o similar, enviar informació del bus de dades a l’ordinador i poder fer quelcom semblant a un datalogger.

Contingut: Esquemàtic del cablejat. Source: Momex.cat

Imatges durant el muntatge dels cablejats. Com veieu, també es va afegir un fusible de 2A per protegir la moto davant d’un curtciurcuit.

Contingut: Procés de muntatge del cablejat. Source: Momex.cat Contingut: Procés de muntatge del cablejat. Source: Momex.cat

Els connectors utilitzats per connectar els dos cablejats (imatge inferior) els tenia a la caixa dels trastos. Contingut: Connectors. Source: Momex.cat

AUXILIAR HARNESS

Aquest cablejat és el que ens permetrà deixar la moto de sèrie. La idea és desconnectar el connector 20A/B i posar un cablejat entremig, utilitzant és clar, els mateixos connectors.

Contingut: Pinout connectors Harley 20A (33482-1210) i 20B (33472-1210). Source: Momex.cat

A continuació teniu les taules amb les referències de cada part dels connectors.

Connector MOLEX Femella
Peça Referència Comentari
Carcassa 33472-1201 MX150™ Sealed Female Connector, Dual Row, 12 Circuits, Polarization A, without Connector Position Assurance, Black
Terminals 33012-2002 MX150™ Female Terminal Sealed, Tin Plating, 18 and 20 AWG, Right Reel Payoff
Terminal buit 34345-0001 MLX 150 Cavity Plug Sealed. És un pin de plàstic usat per sellejar el connector en cas de que no hi hagi terminal.
Connector MOLEX Mascle
Peça Referència Comentari
Carcassa 33482-1201 MX150™ Sealed Male Connector, Dual Row, 12 Circuits, Polarization A, without Connector Position Assurance, Black
Terminals 33000-0002 MX150™ Male Terminal, Tin Plating, 16, 18 and 20 AWG, Right Reel Payoff

I unes imatges durant el muntatge:

Contingut: Procés de muntatge del cablejat. Source: Momex.cat Contingut: Procés de muntatge del cablejat. Source: Momex.cat
Contingut: Procés de muntatge del cablejat. Source: Momex.cat Contingut: Procés de muntatge del cablejat. Source: Momex.cat

Us deixo amb un video (en anglès) del Youtube on s’explica com muntar i desmuntar aquest tipus de connectors.

TEST HARNESS

Aquest cablejat em va ser molt útil durant la fase de desenvolupament del codi, ja que em permetia d’una manera molt fàcil comprobar que el codi funcionava. Consta d’un connector que va directe al connector DLC (Data Link Connector) i l’altre a la PCB.

Contingut: Terminals connectors test harness. Source: Momex.cat

REPRO HARNESS

Igual que l’anterior, aquest cablejat permet connectar la PCB directament al PICkit per poder reprogramar.

Contingut: Terminals connectors repro harness. Source: Momex.cat

Índex de projecte:
Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

keywords: HD, harley, davidson, tachometer, tacho, tacòmetre, rpm, J1850, SAE, cablejat, moto, instal·lació