Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome tachometerHDHD-tacho-part9

Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 9 - Disseny de la PCB)

Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9/ Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

Sense ànim d’ésser un tutorial, en aquesta 9a part mostraré una sèrie de passos que vaig seguir per realitzar el disseny de la PCB (Printed Circuit Board o Placa de Circuit Imprès).

1) Tant per fer l’esquemàtic com per fer la PCB, l’Altium Designer requereix d’unes llibreries on trobar la informació dels components que utilitzarem. Serà necessari tenir una llibreria d’esquemàtics on trobar, per exemple, el número de terminals (pins) i una llibreria de PCB on trobar la petjada o footprint, és a dir, la superfície que ocupa la peça sobre la PCB i la posició dels seus terminals. Si a més a més també volem disposar d’una visió en 3D de la placa, haurem d’incloure els fitxers 3D (format STEP) en aquesta segona llibreria. Les següents figures mostren un parell d’exemples on podem veure d’esquerra a dreta (esquemàtic, llista de pins, petjada o footprint i vista 3D mitjançant fitxers STEP).

7 SEGMENTS

Contingut: 7-Segments esquemàtic. Source: Momex.cat Contingut: Pinout 7-Segments. Source: Momex.cat Contingut: Petjada (footprint) 7-Segments. Source: Momex.cat Contingut: STEP vista 3D 7-Segments. Source: Momex.cat

PIC18F2553

Contingut: PIC esquemàtic. Source: Momex.cat Contingut: Pinout PIC. Source: Momex.cat Contingut: Petjada (footprint) PIC. Source: Momex.cat Contingut: STEP vista 3D PIC. Source: Momex.cat

2) Un cop fet l’esquemàtic (part8) podem procedir a volcar tota la informació a la part de disseny de PCB. Allà, hi apareixeran tots els footprints associats als components (CI, resistències, transistors,…) que hem inclòs a l’esquemàtic.

Contingut: Volcat de l'esquemàtic a la PCB, Altium Designer. Source: Momex.cat

3) Abans de començar a posicionar cadascun dels components, també s’haurà de definir el contorn de la PCB. Aquí és important saber qui serà el nostre fabricant de PCBs per tal de poder seguir les seves normes de fabricació (per exemple, màximes dimensions de la PCB o si permeten troquelar i amb quines dimensions).

Contingut: PCB, forma i dimensions a Altium Designer. Source: Momex.cat

4) Posicionar, i si fes falta, rotar els components sobre l’àrea definida com a PCB. Com es veu a la imatge, el programa indica les connexions entre els terminals. Al principi semblarà un caos, però ja veureu com ens ajudarà després a definir les traces i les vies.

Contingut: Col·locació dels components dins de la PCB, Altium Designer. Source: Momex.cat

5) Hi ha moltes maneres per procedir amb tot el traçat de la PCB i val a dir que tenir dues capes disponibles ajuda molt. Potser la més comú és la de fer totes les traces verticals en una cara i les horitzontals en un altre intentant minimitzar la quantitat de vies d’una cara a un altra. Una de les coses en les que alguns dissenyadors electrònics coincideixen és la d’evitar el traçador automàtic (en anglès, auto routing) que ve en alguns softwares de disseny de PCB (cal destacar aquesta samarreta si hom vol reivindicar aquest argument)

Contingut: Samarreta NEVER trust the autorouter. Source: teespring.com

6) En definitiva, aquí hi teniu el resultat final després d’hores rumiant com connectar tots els terminals i d’intentar mantenir el disseny original.

PART FRONTAL

Contingut: Frontal PCB Harley tacòmetre. Source: Momex.cat Contingut: Perfil PCB Harley tacòmetre. Source: Momex.cat

PART POSTERIOR

Contingut: Part posterior PCB Harley tacòmetre. Source: Momex.cat Contingut: Perfil Posterior PCB Harley tacòmetre. Source: Momex.cat

7) Com a últim punt necessitarem els fitxers en format Gerber per enviar-los al nostre fabricant de PCBs. Un altre cop, és molt important saber quins requeriments i quines capes necessiten per poder fabricar la nostra PCB.

Contingut: Normativa del fabricant per produir una PCB mitjançant fitxers Gerber. Source: seeedstudio.com

Visió del contingut dels fitxers Gerber (part frontal i posterior)

Contingut: Fitxers Gerber, part frontal PCB Harley tacòmetre. Source: Momex.cat Contingut: Fitxers Gerber, part posterior PCB Harley tacòmetre. Source: Momex.cat

A continuació, descarrega’t els fitxers d’Altium Designer i els fitxers Gerber d’aquest projecte:

Esquemàtic
PCB
Fitxers Gerber

Índex de projecte:
Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9/ Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

keywords: HD, harley, davidson, tachometer, tacho, tacòmetre, rpm, J1850, SAE, PCB, disseny, Altium