Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome jekyll-install-part2

Com crear un lloc web econòmicament per menys de 6€ amb Github i Jekyll - Part2

Índex: Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5

Part2 - Creació o Clonació del web/blog

Un cop tenim el gem github-pages instal·lat a l’ordinador (mirar el post anterior), ara ja podem crear el nostre lloc web/blog. Ho podem fer de dues maneres; l’elavorada i la copy/paste.
1) Elavorada: mitjançant el terminal, entrem a la carpeta on volem el web/blog i procedim a crear-lo amb el comandament jekyll new “nom del web”. Jekyll crearà un web en blanc predefinit que podrem modificar més tard.

jekyll new nomweb

Exemple si volguéssim crear un web/blog anomenat “test”:

momex@cat:~$ jekyll new test
New jekyll site installed in /home/momex/test.
momex@cat:~$ cd test/
momex@cat:~/test$ ls 
about.md   css    _includes  _layouts _sass
_config.yml feed.xml index.html _posts  _site

2) Copy/Paste: Sempre és més fàcil clonar un web/blog existent als repositoris de Github i anar modificant-lo poc a poc (és una bona manera d’apendre). Per fer-ho, necessitarem el programa git que el podem instal·lar mitjançant el següent comandament al terminal:

sudo apt-get install git

Un cop instal·lat, procedirem a localitzar el repositori i copiar l’URL. En el meu cas, l’URL és https://github.com/momex/momex.github.io.git. Aquest link el trobarem al mateix web de Github.

git clone https://github.com/momex/momex.github.io.git
Nota1: Com passa a Wordpress, a github-pages / Jekyll també hi ha plantilles disponibles per a començar a escriure posts. Aquest blog està basat en una plantilla Hyde i la pots clonar amb aquesta URL.


Un cop tenim el blog al nostre ordinador, podem començar a modificar-lo. Per fer-ho, només hem d’entrar a la carpeta del web/blog i executar el nostre servidor web amb el següent comandament:

cd momex.github.io/
jekyll serve --watch

i ens dirà que podem entrar al web/blog mitjançant el nostre navegador i la URL indicada (http://127.0.0.1:4000). Us deixo una captura del terminal.

momex@cat:~$ cd momex.github.io/
momex@cat:~/momex.github.io$ jekyll serve --watch
Configuration file: /home/momex/momex.github.io/_config.yml
      Source: /home/momex/momex.github.io
    Destination: /home/momex/momex.github.io/_site
 Incremental build: disabled. Enable with --incremental
   Generating... 
          done in 1.974 seconds.
 Auto-regeneration: enabled for '/home/momex/momex.github.io'
Configuration file: /home/momex/momex.github.io/_config.yml
  Server address: http://127.0.0.1:4000//
 Server running... press ctrl-c to stop.


Ara que ja sabem utilitzar el sevidor web local per veure el nostre web, anem a veure l’estructura del web.
Seguir Part3

Índex: Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5

Instal·lar jekyll. Instal·lar github-pages. Com vaig moure la meva pàgina web el meu web a github? Blogs amb github jekyll. Blog gratuït
keywords: Jekyll, github, github-pages, web, estàtic, instal·lació, Part2