Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome jekyll-install-part4

Com crear un lloc web econòmicament per menys de 6€ amb Github i Jekyll - Part4

Índex: Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5

Part4 - Creació d'un repositori a Github i com pujar les actualitzacions

1- El primer pas serà crear un usuari nou a Github.

2- Un cop tenim usuari, tenim dues opcions:
2.1- Crear un repositori nou amb el nom xxxx.github.io (on xxxx és el teu user a Github).
Github ho interpreta com un User o Master repository. Jo recomano aquesta opció ja que sembla ser la més senzilla.
2.2- Crear un repositori nou i anomenar-lo sense .github.io. En aquest altre cas, això seria interpretat per Github com un Project repository i per poder tenir un web hauries de crear una branca (branch) anomenada gh-pages.

3- Un cop tenim l’usuari i el repositori creat, procedirem a configurar el programa git si és el primer cop que l’utilitzem a l’ordinador. També tenim dues opcions:
3.1- Amb el terminal:
->Configurar el nom d’usuari de Github en git:

git config --global user.name nom

“nom” el substituirem pel nostre nom de Github, en el meu cas, momex.

->Configurar l’email d’usuari de Github en git:

git config --global user.email email

“email” el substituirem pel nostre email amb el que ens varem registrar a Github.

3.2- Manualment amb gedit editant el fitxer de configuració:

gedit .git/config

i a la secció d’user afegir o modificar aquests camps:

[user]
	name = momex
	email = email@example.com

4- Si ja tenim el web / blog preparat (o mig preparat) i el volem pujar al nostre repositori, podem instal·lar la interfície de git per indicar quins són els fitxers que hem modificat i que volem pujar al repositori, a més d’incloure una petita descripció sobre l’actualització.

sudo apt-get install gitk giggle git-cola git-gui gitg

Un cop fet això, accedim a la carpeta del nostre repositori, executem l’eina git i seguim els passos següents:

cd momex.github.io/
git gui

i: doble click als fitxers que volem pujar. Amb el doble clic apareixeran abaix.
ii: posem un comentari a la finestra de commit
iii: cliquem el botó commit.

5- Per assegurar-nos que no existeixi cap canvi que nosaltres no tinguem, cosa rara si nosaltres som els únics que editarem el repositori.

git pull origin master

En el cas que fos un Project Repository (veure punt 2), s’hauria de picar el següent git pull origin gh-pages

6- Finalment, procedim a pujar els canvis depenent de si es un repositori master o gh-pages.

git push origin master

Ens demanarà Github user (momex en el meu cas) i el password de Github.
En el cas que fos un Project Repository (veure punt 2), s’hauria de picar el següent git push origin gh-pages

Un cop fet el pas 6, ja tindrem les actualitzacions al nostre repositori de Github. Si volem veure el web al nostre navegador ho podrem fer escrivint http://username.github.io (on username és el teu nom d’usuari de Github), en el meu cas, http://momex.github.io.
Al següent post explicarem com enllaçar un domini propi, com www.momex.cat, al repositori de Github.
Seguir Part5

Índex: Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5

Instal·lar jekyll. Instal·lar github-pages. Com vaig moure la meva pàgina web el meu web a github? Blogs amb github jekyll. Blog gratuït
keywords: Jekyll, github, github-pages, web, estàtic, instal·lació, Part4