Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome mesurar-consum-elèctric

Per què calcular el consum d'energia domèstica?

Començar a mesurar l’energia consumida a casa és el primer pas per entendre com poder reduir-la. La manera antiga, fàcil i gratuita, és mirant els kWh (energia consumida) al comptador de la llum i en cas de no tenir-lo a l’abast (habitació de comptadors tancada amb clau) sempre podeu mirar mensualment el valor de kWh consumits a la factura que us envia la vostra comercialitzadora de la llum.

Contingut: DIY Kyoto - Wattson. Source: Momex.cat

Pels qui volen portar un control més exhaustiu de qui, què i com aquesta energia és consumida, avui dia al mercat hi ha molts comptadors d’energia domèstics que permeten tenir una lectura, més o menys precisa, en temps real de la potència activa, que és la que ens cobra la nostra comercialitzadora a casa. Al mercat tenim aparells poc precisos on només fa falta clipar una pinça que “llegirà” el corrent al quadre general i d’altres més avançats on s’ha de realitzar una instal·lació més completa (però igual de simple d’instal·lar) on l’aparell llegirà corrent i voltatge. A més a més, la majoria permeten mitjançant una aplicació de mòbil o un programa d’ordinador visualitzar i enmagatzemar les dades per poder estudiar-les després. En una altra entrada, si escau, ja faré un estudi detallat d’alguns models.

I quines dades interessants hi podem treure? Doncs, per exemple, l’energia consumida (en kWh) cada mes, similar al que podríem veure a les factures de la llum.

Contingut: Consum energètic en kWh de 2016 per a una casa amb 2 persones. Source: Momex.cat

I a continuació és on entra en joc el monitor, que ens permetrà veure amb més detall per exemple el consum diari:

Contingut: Consum energètic en kWh de 2016 per a una casa amb 2 persones. Source: Momex.cat

Segons el meu aparell de mesura, el sumatori total va ser de 1930kWh ±200kWh(1) durant l’any 2016 i segons les lectures del comptador de la llum al quadre general va ser de 1760kWh, de totes maneres això és inferior a la mitja anual per a 2 persones, que el situen a 2100kWh segons aquest web. Com a punts a destacar:

 • A l’hivern, la mitja de consum energètic és superior que a l’estiu. És clar, no tenim aire acondicionat, però si radiadors / calefactors elèctrics.
 • A mitjants de gener vam tenir el pic màxim de consum de l’any amb gairebé 22kWh/dia. Segons el web de l’observatori Fabra, aquest dia coincideix amb els dies de més fred del mes, per tant, vam tenir els calefactors encesos durant més temps.
Contingut: Temperatura Gener de 2016. Source: Observatori Fabra
 • Entre el 10 i el 20 de Febrer vaig estar 1 setmana de viatge per feina i la mitja de consum va disminuir en comparació amb les setmanes adjacents. (1 vs 2 persones)
 • Els dies amb consum 0 són dies que he perdut perquè me’n vaig oblidar d’abocar les dades a l’ordinador (el meu comptador d’energia té només una memòria de 28 dies, després es sobreescriu).
 • Durant una setmana a finals de setembre i a mitjan novembre varem fer uns viatges improvisats i tot i això vam fer una mitja aproximada d’1kWh diari de consum…però, com pot ser això?

Doncs anem a mirar la distribució d’energia (en kWh) cada 5 minuts pel 29 de setembre (recordem, durant aquests dies no hi havia ningú a casa):

Contingut: Consum energètic kWh cada 5 minuts en un pis buit. Source: Momex.cat

Com veieu, misteriosament hi ha algun aparell que està funcionant (85W aprox) 30 minuts cada hora. Amb un càlcul ràpid (85W·0,5h·24h=1020Wh) ens dona al voltant d’aquest 1kWh al dia que dèiem abans. Si això és mantingués així durant tot l’any, la nostra nevera consumiria uns 365kWh/any (±40kWh)(1) i agafant 0,124€/kWh (segons Som Energia) surten uns 45€/l’any tenir-la encesa (segons Balai, la nostra nevera està catalogada com a A+ i el seu consum certificat és de 280kWh/l’any…però això ja ho estudiarem en detall un altre dia amb equips de mesura més precisos).

I com va ser el perfil energètic en un dia de fred? per exemple, el 30 de Desembre de 2016:

Contingut: Consum energètic kWh cada 5 minuts en una dia de fred. Source: Momex.cat

Doncs veiem que vam estar pràcticament amb un petit radiador encés a l’habitació fins a les 7 del matí, vam estar al llit fins gairebé a l’hora de dinar (hem passat els dos uns nadals amb grip, així que tenim excusa) i després vam estar amb el calefactor fins al final del dia a exepció d’un parell d’hores a mitja tarda. És probable que els 2 pics de 4000W siguin deguts a l’ús del forn (2kW) ja que mirant l’hora, aquests quadren amb les hores del dinar i sopar.

Ja per acabar amb els exemples, aquest és un perfil d’un dia entre setmana al Juny on un dels dos va estar per casa durant el matí.

Contingut: Consum energètic kWh cada 5 minuts un dia de Juny. Source: Momex.cat

En definitiva, si volem reduir el consum d’energia, abans de començar a comprar electrodomèstics eficients i bombetes LED com un boig, el millor que podem fer és entendre com i quan l’estem consumint. A més a més, un monitor de potència / energia ens pot ajudar també a cambiar els nostres hàbits.
Recordem també que per cada 1 Watt paràsit que estiguem consumint constantment (standby de televisors o ràdios, llums encessos tota la nit,…) a l’acabar l’any ens suposarà 1€. Per poder saber quants Watts paràsits tenim ens farà falta un bon equip amb un error relatiu petit.
Fórmula: 1W·(1kW/1000W)·(365dies/1any)·(24h/dia)·(0,124€/kWh)=1,08€

(1) Sobre la precisió del monitor d'energia que jo utilitzo (DIY Kyoto Wattson) he de dir que és bastant baixa, apropant-se més a una joguina de disseny que a un aparell de precisió.

 • El Wattson només té una pinça amperimètrica que s’acobla a un dels cables amb un error relatiu (diguem-li a) desconegut (no surt reflexat a la fulla d’especificació de l’aparell).
 • El voltatge es fixa via software pels càlculs de potència activa. Aparentment, segons aquest document, la xarxa de distribució elèctrica a l’estat suministra el voltatge que ens arriba a casa amb un error relatiu (diguem-li b) que pot arribar a ser fins el 10% (com a màxim per llei). Això vol dir que si el monitor no llegeix el voltatge constantment, ens estarem menjant un 10% d’error relatiu. Durant una setmana, he mesurat el voltatge a casa i he llegit valors màxims de 235V i mínims de 225V, és a dir, al voltant d’un 2,2% d’error relatiu.
 • Si ningú ens diu el contrari, el Wattson calcula la potència activa suposant també el factor de potència (Cos phi) igual a 1 (ideal). A aquest error relatiu l’anomenarem c.
 • Sense l’equipament de mesura adient no podrem calcular quin és l’error relatiu del Wattson, però sabem que el nominal serà de 10%+b+c.. en definitiva, bastant alt, però crec que suficient per tenir una estimació que ens informi qui, què i com es consumeix aquesta potència.
  </font>
keywords: wattson, calcular, calcul, mesura potència domèstica, mesura energia consumida, reduir factura de la llum, reduir consum energètic, medir, factura eléctrica, reducir