Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome reparació-Fluke-343A_1

Reparació d'un calibrador de voltatge continu - Fuke DC 343A - Part 1

Part1 - Restauració
Part2 - Cerca de components defectuosos mitjançant esquemàtic
Part3 - Cerca de components defectuosos mitjançant LCR Meter

Fa un parell de mesos va caure a les meves mans una altra unitat amb certs problemes de funcionament. Es tractava d’un calibrador de voltatge DC (Fluke 343A) que donava valors totalment fora d’especificació.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Com que tinc algun multímetre pendent de calibrar, aquesta unitat ens vindrà d’allò més bé si aconseguim sol·lucionar el problema. Encara que està fora de tolerància en els 3 rangs que ofereix (10, 100 i 1000V), la unitat engega i al ser una unitat prou antiga (80’s) jo m’imagino que serà algun problema de condensadors electrolítics deteriorats. Així doncs, la millor manera de procedir és obrir i mirar.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Vaja..allà al costat del transformador ens trobem amb pistes cremades i aixecades, falta al menys una resistència i probablement el díode està cremat. L’antic propietari sembla que va voler fer una reparació rascant i ratllant tota la superfície sense manies. Com a curiositat, i no és broma, vaig trigar una setmana en adonar-me’n que també hi faltava un dels grans condesadors electrolítics..ups.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Donant un altre cop de vista general per la part superior no hi ha res que sigui molt evident i que ens faci sospitar que pugui estar cremat en cap de les dues parts en les que està dividit el calibrador.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Per la part inferior, a la part on havíem trobat el dany màxim també hi ha pistes aixecades i ratllades. També trobem una part més fosca com si hagués patit tèrmicament però no sembla que els components estiguin afectats.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Total, en aquesta entrada el que farem serà restaurar l’aparell i intentar deixar-lo el millor possible tractant les parts afectades visibles i substituint la resta d’elements afectats. Per començar ajustarem l’entrada de tensió a l’estandard europeu que segons el manual es fa mitjançant la unió d’un parell de terminals del transformador, com es pot veure a les imatges superiors (abans: imatge esquerra / després: imatge dreta).

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

A les imatges superiors es pot veure com hem afegit la resistència i els pins que hi faltaven. Els díodes, per sort, estaven dins d’especificació així que no va fer falta reemplaçar-los.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Per la part del darrera tocarà enganxar les traces i vies amb algun tipus de resina epoxi i potser escampar-la per protegir la zona ja que n’hi ha moltes afectades. A la imatge superior es pot veure com ha quedat i la veritat no estic gaire orgullós del resultat, però bé, sempre hi ha una primera vegada.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Parant una mica més d’atenció a cada component veiem que aquesta resistència ha patit tèrmicament i per tant també procedim a substituir-la.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Coloquem el condensador que falta (250V 200uF) i com que el més adient (per preu i entrega) és un condensador axial ens tocarà adaptar-ho.
Finalment només ens faltarà cambiar el Fusible 2 (F2) ja que està cremat, probablement degut al curtcircuit que ha reventat la major part dels components. A la següent entrada estudiarem el diagrama elèctric que per sort està inclòs al manual de servei per mirar de trobar el possible camí que ha seguit l’excés de corrent i anirem mesurant els components que veiem sospitosos fins trobar els defectuosos, si n’hi ha.

Índex: Part1 / Part2 / Part3

keywords: reparació, repair, calibrador, calibrator, DC, voltatge, voltage, Fluke, 343A