Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome reparació-Fluke-343A_2

Reparació d'un calibrador de voltatge continu - Fuke DC 343A - Part 2

Part1 - Restauració
Part2 - Cerca de components defectuosos mitjançant esquemàtic
Part3 - Cerca de components defectuosos mitjançant LCR Meter

Després de fer les reparacions més evidents i superficials a la Part1, procedim a engegar la unitat i pendre mesures dels valors que ens proporciona (multímetre HP 34401A, verificació de calibració recent).

Contingut: Fluke 343A- Resistance check. Source: Momex.cat

Amb aquests valors sembla evident que hi ha un curtcircuit a la placa i per això el Current Limit s’activa. El manual de servei, que ens dóna una completa descripció del funcionament de cadascuna de les parts del diagrama, també ens dóna un seguit de comprovacions per intentar esbrinar quins elements poden estar fallant. Procedim amb les comprovacions de Resistència i Voltatge a una sèrie de TestPoints.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

A les imatges superiors veiem la ubicació dels TestPoints repartits per la PCB i al costat les primeres comprovacions de resistència, on veiem que hi ha 3 punts que no compleixen el target donat.
Com que els components recomanats sospitosos semblen estar bé, el que haurem de fer és mirar l’esquemàtic al voltant d’aquests punts i intentar esbrinar quins components són els que si fallen podrien generar un curt. Els candidats són uns quants, però reseguint el camí del + i -, ens trobem amb un diode (CR69) curtcircuitat. Aquest diode està en paral·lel amb la resistència del Controlled current limiter R70. Fem les comprovacions de voltatge abans de tocar res per tenir un control.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Per comprovar R70 i CR69 el que farem serà desoldar un dels dos perquè no interfereixin. En el nostre cas vam desoldar R70 i donava dins de l’especificació, en canvi, CR69, estava clarament curtcircuitat.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Un cop canviat el CR69 seguim mirant alguns components i ens trobem a la part del Crowbar amb un altre diode cremat, en aquest cas CR61 que està en sèrie amb un altre diode que sembla estar bé.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

A continuació, una imatge de l’esquemàtic i la ubicació dels components que hem substituït fins ara.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Tot seguit, tornem a fer les mateixes comprovacions de resistència i voltatge per veure si hem millorat o no.

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Sembla ser que hem millorat, així que tornem a pendre mesures dels valors de la unitat:

Contingut: Fluke 343A. Source: Momex.cat

Interessant, ja tenim la reparació una mica més encaminada, però encara tenim alguns components que ens afecten principalment als rangs 10 i 100V (i no tant al de 1000V). Seguirem a la Part 3.

Índex: Part1 / Part2 / Part3

keywords: reparació, repair, calibrador, calibrator, DC, voltatge, voltage, Fluke, 343A