Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome residus-domèstics-part2

Quants residus generem a casa durant un any?

A l’entrada anterior hem vist, de mitjana, quantes deixalles genera cada català en un any (dades de 2015). El problema d’això és que en aquestes dades oficials de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) s’agrupen tots els residus municipals ja vinguin dels domicilis, comerços o empreses. Així que en aquesta entrada ens proposarem trobar quina és la quantitat de residus que generem a casa i quin percentatge correspon a cada fracció. Això potser ajuda als no convençuts que no reciclar no surt a compte, tant ecològica com econòmicament. Com a casa som uns geeks, vam decidir fer durant mig any una activitat una mica peculiar, apuntaríem els kg de residus que anéssim generant. Amb això ja podríem donar una resposta al nostre dubte.

Nota: Sigues lliure d'utilitzar aquesta informació sempre i quan facis referència a aquest blog. En cas de necessitar dades del nostre perfil i hàbits de consum no dubtis en posar-te en contacte amb mi.


La següent imatge és el resum de totes les vegades que varem baixar a llençar els residus. De manera general, cada anotació és una bossa plena.

Contingut: Llistat de deixalles a casa durant la segona meitat de l'any 2016 per a dues persones. Source: Momex.cat

Com veieu, el líder en nombre de bosses és el plàstic (primera columna per l’esquerra), doblant pràcticament al segon que és l’orgànic (quarta columna per l’esquerra). Un altre punt interessant és que en mig any només hem generat 5 bosses de rebuig (General, tercera columna per l’esquerra).
Si ho grafiquem (kg vs temps), veurem d’una manera discretitzada com anàvem generant els residus en funció del temps. Totes les fraccions s’han de llegir amb l’eix principal (esquerre, en kg) exepte l’orgànic que es mira amb el secondari (dret, en kg):

Contingut: Gràfic progressiu de les deixalles generades a casa durant la segona meitat de l'any 2016 per a dues persones Source: Momex.cat

Anem a fer uns càlculs per veure els valors en kg totals, relatius (%) i per persona i també el nombre de bosses i el % que representa del total.

Contingut: Valors en kg de deixalles generades a casa durant la segona meitat de l'any 2016 per a dues persones Source: Momex.cat
Nota: La columna en groc són els kg de residus (plàstic, paper, ...) per persona i any que s'obtenen extrapolant els resultats.


A continuació afegiré uns comentaris i els combinaré amb informació interessant que he trobat per internet:

  • Orgànic: El percentatge de fracció orgànica a les deixalles domèstiques (a casa i en principi sense tenir en compte les indústries, comerços o podes d’arbres i arbustos) representa el 40% (segons el web reciclame.info) o el 36% (segons copate.cat). En quant a quantitat (kg), segons ecoxarxanoticies.wordpress.com representa uns 43,8kg per persona al 2012 a Catalunya. En el nostre cas, hem vist que és aproximadament del 50% (54,8kg per persona i any).

  • Rebuig: El percentatge a les deixalles domèstiques és inferior al 10% segons el web copate.cat. En el nostre cas, hem vist que és aproximadament del 5% (5,2kg per persona i any).

  • Plàstic: segons copate.cat, el percentatge a les deixalles domèstiques representa aproximadament el 12%. En quant a la quantitat (en kg) que genera cada persona és d’aproximadament 14,9kg, segons Ecoembes al web ecoxarxanoticies.wordpress.com (al 2013 i dades a nivell estatal). En el nostre cas, el plàstic ha representat el 13,4% (14,4kg per persona i any), dades curiosament molt similars.

  • Paper: la quantitat (kg) generada per cada ciutadà, segons ecoxarxanoticies.wordpress.com, va representar entre 20 i 23,6kg (al 2013 i dades a nivell estatal). En el nostre cas, el paper ha representat el 11,3% (12,2kg per persona i any). La diferència aquí pot venir donada a que els comerços també dipositen el paper i cartró al contenidor blau (en principi paguen una taxa especial per això) i per tant l’estimació pot ser més complicada al no poder diferenciar entre persones i comerços.

  • Vidre: segons ecoxarxanoticies.wordpress.com al 2012 a Catalunya, la quantitat (kg) de vidre a les deixalles domèstiques va ser d’aproximadament 17,6kg per català. En el nostre cas, el vidre ha representat el 17,2% (18,6kg per persona i any). Com a curiositat, els aficionats als quintos de cervesa segurament tindran un percentatge de fracció de vidre bastant més elevat.

  • Oli vegetal: No he trobat dades genèriques sobre el consum d’oli vegetal a casa a Catalunya, però segons les dades de l’ARC (pdf) veiem que al 2015 es van recollir oficialment unes 1048 tones d’oli vegetal. Si mirem el que toca per cap (7,5 milions de catalans) surten uns 0,14kg per persona i any. Nosaltres a casa generem molt poc residu d’oli ja que no és habitual menjar fregits i probablement una bona part vingui de les llaunes de tonyina, no obstant segons les nostres dades generem uns 2,73kg per persona i any (representa un 2% en relació al total de residus que generem). Clàrament, molts catalans no estan fent bé la feina i s'està llençant una quantitat molt elevada d'oli a l'aigüera (o al terra). Cal destacar que un litre d’oli domèstic pot contaminar al voltant d’un milió de litres d’aigua (font) i que, per exemple a Barcelona al 2015, del total de l’oli recollit es va destinar un 88% a la fabricació de biodièsel i la resta (un 12% d’oli amb impureses) a la valorització energètica d’aquest recurs (font). En aquest video de youtube (Canal What The Phisics?!) es pot veure el poder de contaminació d’una cullerada d’oli en un llac:


Ara ja tenim més o menys una idea del que generem a casa. Si el reciclatge no et motiva, espero que entenguis que estàs omplint els abocadors ineficientment amb un 90-95% del que generes anualment. Si encara tant se te’n dona, un cop l’abocador estigui ple es podria donar el cas que el següent abocador que obrin estigui ubicat més a prop de casa i després tu vulguis sortir al carrer per manifestar-te en contra.

Per no fer l’entrada més llarga del que ja és, a la següent entrada, dedicada als no convençuts, estudiarem l’impacte econòmic de recilcar.

keywords: quantitat, residus, generació, any, familia, casa, rebuig, contenidor, gris, orgànic, marró, vidre, verd, plàstic, envasos, groc, paper, cartró, verd, oli, punt verd, ARC, agència, residus, catalunya